DO LƯU LƯỢNG TRUY CẬP QUÁ TẢI NÊN 600 TỪ VỰNG TOEIC ĐÃ NÂNG CẤP TRONG MẤY NGÀY QUA. CHÚNG TÔI XIN LỖI BẠN VÌ NHỮNG NGÀY QUA KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC